Спомените казваш, остават?Обичам, спомените

да са утре,

хубавите,

да остават,

тези, които са истински,

а другите,

от вчера,

искам да забравя,

спомените,

другото,

хубавото,

да остава.